Drie voorbeelden om meer te halen uit de mogelijkheden van DagelijksLeren.

Inzetten van Apps

Vanaf 1 november jl. zijn alle modules ook als App te gebruiken. Die biedt leerkrachten de mogelijkheid om de App in te zetten:

  • Als huiswerk (thuis aan de slag met DagelijksLeren)
  • Met Chromecast – beam de vraag vanaf de iPad naar het digibord

Wat is Chromecast?
Chromecast is een apparaat voor mediastreaming die je aansluit op de HDMI-poort van je digibord. Gebruik je iPad en digibord om alle iPad apps naar je digibord te casten en ervaar de extra mogelijkheden om interactief DagelijksLeren in te klas te gebruiken. Daarnaast kun je tevens tv-programma’s, films, muziek, sport, games en meer naar je digibord casten. (prijs € 39,- bij de Mediamarkt).

Laatste versie?
Onze Apps worden met grote regelmaat geüpdatet, denkt u eraan de laatste versie te downloaden?
Klik op de icoontjes om de laatste versie te downloaden.

DRNaamloos-1DWWDS

Toevoegen van leerlingen in het leerlingvolgsysteoverzicht-leerkrachtem

Vorig jaar zijn we gestart met leerkrachten accounts. Leerkrachten kunnen hun leerlingen een eigen account geven (via een fictief e-mailadres) en op deze manier volgen. Wanneer de school gebruik maakt van meerdere modules, hoeft u de leerlingen slechts eenmaal aan te maken. Een mailtje met de gebruikersnamen is voldoende voor ons om direct alle leerlingen te koppelen aan een nieuwe module. De leerling kan dan met dezelfde gegevens aan de slag.

Bijvoorbeeld: jasper7@denieuweschool.nl

DagelijksLeren doe je…Dagelijks

Al onze modules gaan uit van het doel: extensie. Dat wil zeggen dat de leerlingen  ‘gedwongen’ worden om het recent geleerde toe te passen en te gebruiken in nieuwe situaties (transfer). Hierdoor beklijven de vaardigheden beter. Een mooi voorbeeld is onze module DagelijksWerkwoordspelling. In deze module staan werkwoordspelling en grammatica (redekundig en taalkundig ontleden) centraal. In taalmethodes wordt de stof met grote tussenpozen aangeboden, waardoor leerlingen slecht de ‘transfer’ kunnen maken. Via onze gedistribueerde manier van aanbieden (iedere schooldag – 5 opgaven) beklijft het geleerde beter en geeft de leerling direct succeservaringen.

Enquête

Ons platform is mede gemaakt door leerkrachten uit de praktijk. Daarom hechten wij veel waarde aan uw mening. Om ervaringen, wensen en aanbevelingen in kaart te brengen, vragen wij u deze enquête in te vullen, om zo ons platform steeds te kunnen aanpassen aan de wensen van onze gebruikers.