Bestel nu

Dagelijks Huiswerk

Doelen

Huiswerk kent – grof gezegd – drie doelen. In de praktijk is het meest voorkomende doel het oefenen of herhalen wat geleerd of gedaan werd in de klas. Daarnaast kan huiswerk leerlingen voorbereiden op wat komen gaat in de volgende les(sen). Het derde doel heet extensie en ‘dwingt’ leerlingen om het geleerde toe te passen en te gebruiken in nieuwe situaties (transfer).

DagelijksLeren richt zich op met name op het toepassen van de geleerde stof in nieuwe, betekenisvolle situaties. Dit wordt ondersteund door onderzoeken van onder andere Rosario*. Met name het extensie-huiswerk, anders dan oefen- en voorbereidingshuiswerk, heeft een positief effect op leerprestaties van leerlingen.

Nakijken

Gebrek aan tijd! Het is (terecht) een veelgehoorde klacht van leerkrachten. Tijd om huiswerk op te geven, na te kijken en te analysen. Hoewel de tijd vaak ontbreekt om alle genoemde stappen samen met de leerlingen te doorlopen is de ‘follow-up’ essentieel: huiswerk nakijken, gerichte feedback krijgen, een beoordeling geven. De conclusie uit vele onderzoeken is dat het monitoren en het toekennen van cijfers aan het huiswerk een redelijk tot groot effect heeft op leerlingprestaties.

DagelijksLeren biedt u binnen het leerkrachtportaal direct een transparant overzicht van de leerlingprestaties en kunt u eenvoudig inzoomen op lastige onderdelen.

 

Hoeveelheid/tijd?

Hoeveelheid huiswerk / Tijd besteed aan huiswerk

Onderzoeken laten zien dat de frequentie (het structureel maken) van huiswerk door leerlingen een positief effect heeft op de leerlingprestaties, terwijl de duur daarvan geen of zelfs licht negatieve effecten heeft. Met andere woorden: het is beter vaak en niet te veel huiswerk te geven dan minder vaak veel huiswerk te geven.

De manier van gedistribueerd leren is één van de pijlers van DagelijksLeren.

  • Kleine overzichtelijke brokken die relatief weinig tijd kosten (10 minuten per module)
  • Structureel ingebakken in het jaarplanning
  • Toepassen van het geleerde in nieuwe situaties
  • Ideaal om naast de taal- en rekenmethode te gebruiken (extensie)

*Rosário, P. Núñez, J. C., Vallejo, G., Cunha, J. Nunes, T., Mourão, R., & Pinto, R. (2015). Does homework design matter? The role of homework’s purpose in student mathematics achievement. Contemporary Educational Psychology, 43, 10-24.