KLAAR VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR

  • Inloggen op uw account 


Als leerkracht kunt u  vanzelfsprekend inloggen via de websites dagelijksrekenen, dagelijksspellen, dagelijkswoordenschat of dagelijkswerkwoordspelling. Wij adviseren u dit jaar in te loggen via dagelijksleren.nl als u een licentie heeft voor meerdere modules. Inloggen gaat via uw gebruikersnaam (e-mail) en uw wachtwoord.

  • Wijzigen van uw groepsniveau


In de zomerperiode vinden er regelmatig wisselingen plaats binnen het team. Werkt u het komende jaar in een andere groep, dan kunt u via profiel bewerken  het niveau van uw groep aanpassen. Alle opgaven worden dan automatisch aangepast.

  • Account klaarmaken voor uw nieuwe groep


Wanneer u inlogt op uw leerkrachtaccount ziet u waarschijnlijk dat de accounts van alle leerlingen die aan een specifieke leerkracht (groep) zijn gekoppeld na de zomervakantie zijn ‘geschoond’. U kunt alle leerlingen handmatig invoeren en iedere leerling voorzien van een gebruikersnaam, wachtwoord en niveau. De gebruikersnaam mag fictief zijn. Op deze manier kunt u de resultaten van uw leerlingen eenvoudig monitoren. Gebruik u meerdere modules? Stuur dan een mailtje met de e-mailadressen van uw leerlingen,
dan koppelen wij deze leerlingen voor alle aangeschafte modules.

  • Licentie voor meerdere modules Dagelijks


Leerkrachten die een licentie hebben voor meerdere modules Dagelijks kunnen met deze inloggegevens inloggen op de verschillende modules. Let u wel op of uw groepsniveau goed staat ingespeeld. Dit kan binnen iedere module bij profiel bewerken (zie wijzigen van uw groepsniveau)

  • Implementeren binnen uw lesrooster – 15 minuten DagelijksRekenen


We krijgen af en toe de vraag hoe het werken met Dagelijks kan worden geïmplementeerd in de Dagelijkse routine. Onze coöperatieve werkvorm Numbered Heads biedt u een helder stappenplan waardoor u gericht en met resultaat deze werkvorm binnen uw groep kan werken. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: overleggen en overeenstemming bereiken. Voor iedere vraag kiezen wij voor 3 minuten. Vanzelfsprekend is aan de leerkracht zelf om hierin te differentiëren.


Vooraf: De leerlingen worden ingedeeld in groepjes. Alle leerlingen in de groep krijgen een nummer (1 tot 4 afhankelijk van de grootte van de groepjes).

 

  • De leerkracht leest vraag één voor van DagelijksRekenen. Op het bord wordt de som getoond. (15 seconden)
  • De leerlingen proberen individueel de som op een kladpapiertje uit te rekenen (60 seconden)
  • De leerlingen overleggen daarna hun eigen bevindingen in hun groepje, samen bepalen voor welk antwoord en welke strategie wordt gekozen (60 seconden)
  • De leraar wijst een groepje aan en kiest een willekeurig nummer, de leerling met dit nummer presenteert de bevindingen van het desbetreffende groepje.(45 seconden). Eventueel kunnen andere leerlingen hun medeleerling aanvullen.