PROEFLICENTIE AANVRAGEN
BESTELLEN

ONZE MODULES

DagelijksRekenen geeft leerlingen iedere schooldag vijf verhaaltjessommen die aansluiten bij de rekenvaardigheden die op dat moment op school worden aangeboden. Onder leiding van de leerkracht of individueel kunnen ze op deze manier oefenen met deze manier van rekenen, waardoor leerlingen praktische rekensituaties leren herkennen en de juiste rekenstrategieën hierbij leren toepassen.
DagelijksRekenen is:

Methode-onafhankelijk: de contextopgaven van DagelijksRekenen lopen parallel met de leerstof die wordt behandeld in de rekenmethodes  gedurende een volledig schooljaar. Door leerkrachten centraal te stellen in het leerproces blijft de leerkracht eigenaar van de rekenstrategieën (didactiek) waarmee de opgaven kunnen worden opgelost.

Transparant: de leerkracht kan leerlingen een account geven en monitoren (inzoomen) binnen zijn eigen leerkrachtprofiel

Eigentijds: de opgaven van DagelijksRekenen ook op de gratis iPad app te maken (inloggen gaat via de gegevens die ook werken op de website).

Effectief: leerlingen krijgen meer grip op de inhoud door de stappen:

  • Lezen van de vraag
  • Filteren van de kale som
  • Zoeken van een rekenstrategie waarmee de som kan worden opgelost
  • Beantwoorden van de vraag

DagelijksWerkwoordspelling begint in groep 6 en heeft vervolgens een logische en doordachte opbouw

  • groep 6 herkennen -werkwoorden en de persoonsvorm, herkennen onderwerp, persoonsvorm tegenwoordige tijd
  • groep 7 persoonsvorm verleden tijd (zwakke en sterke werkwoorden), voltooid deelwoord.
  • groep 8 bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, spelling Engelse werkwoorden.

Zoals u ziet heeft ons aanbod een doorgaande lijn en is dekkend voor niveau 1S van de referentieniveaus. De opgaven worden tevens afgewisseld met een stuk grammatica.

DagelijksWerkwoordspelling is:

Methode-onafhankelijk: de inhoud van DagelijksWerkwoordspelling loopt parallel met de leerstof die wordt behandeld in de taalmethodes  gedurende een volledig schooljaar.

Transparant: de leerkracht kan leerlingen een account geven en monitoren (inzoomen) binnen zijn eigen leerkrachtprofiel

Effectieftien minuten per dag kunnen een wereld van verschil maken. Zo voelen de leerlingen zich veel meer op zijn gemak voelen bij het lastige onderdeel werkwoordspelling en zullen betere punten leiden tot een groter zelfvertrouwen ten opzichte van dit onderdeel.

De nadruk bij DagelijksWoordenschat ligt bij het oefenen van de aangeboden woorden. In de klas vindt de cyclus: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren plaats. DagelijksWoordenschat biedt de ideale tool om vervolgens structureel deze aangeboden woorden te oefenen binnen het portaal.

DagelijksWoordenschat is:

Beschikbaar voor de groepen 4 tot en met 8: de inhoud van DagelijksWoordenschat loopt parallel met de leerstof die wordt behandeld in de taalmethodes gedurende een volledig schooljaar.

Transparant: de leerkracht kan leerlingen een account geven en monitoren (inzoomen) binnen zijn eigen leerkrachtprofiel

Effectieftien minuten per dag kunnen een wereld van verschil maken. Zo voelen de leerlingen zich veel meer op zijn gemak voelen bij het lastige onderdeel werkwoordspelling en zullen betere punten leiden tot een groter zelfvertrouwen ten opzichte van dit onderdeel.

De kern van spelling is het omzetten van een klank naar een teken. Onze module gaat uit van deze essentiële stap om goed te leren spellen.
De stappen:
 – Luisteren naar het woord (auditief aangeboden) en het woord kunnen analyseren op klanken.

– Welke klanken worden herkend in het woord?

 – Welke aandachtspunten, valkuilen en regels zijn er?

 – Bekijk de 4 woorden.

 – Vul het juiste antwoord in

Auditief en visueel: De inhoud van DagelijksSpellen loopt parallel met de leerstof die wordt behandeld in de taalmethodes gedurende een volledig schooljaar. Door leerkrachten centraal te stellen in het leerproces blijft de leerkracht eigenaar van de spellingregels (begrippen) waarmee de methode werkt.

Transparant: De leerkracht kan leerlingen een account geven en monitoren (inzoomen) binnen zijn eigen leerkrachtprofiel

 Eigentijds: De opgaven van DagelijksSpellen zijn binnenkort ook op de gratis iPad app te maken (inloggen gaat via de gegevens die ook werken op de website). Houd de website in de gaten voor de officiële vrijgave van de App.

 Effectief: Leerlingen krijgen meer grip op de spelling door de stappen:

Eerst luisteren

Dan kijken 

Nadenken

Aanklikken

Controleren