Wij hebben onze algemene voorwaarden en privacyverklaring aangepast aan de AVG. Daarnaast vereist de AVG dat wij een verwerkersovereenkomst met jou sluiten, waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd met betrekking tot de persoonsgegevens die je in onze applicatie plaatst. Wij willen je vragen om de documenten goed door te lezen.

De nieuwe verwerkersovereenkomst en voorwaarden zijn ingegaan per 24 mei 2018 in. Als je YouTeach blijft gebruiken na deze datum ga je automatisch akkoord met de nieuwe verwerkersovereenkomst en voorwaarden.
Mocht je vragen hebben over de verwerkersovereenkomst of een van de andere documenten, stel ze dan gerust. We staan je graag te woord!

Privacy verklaring
DagelijksLeren hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en docenten. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. DagelijksLeren gebruikt deze gegevens niet voor commerciële doeleinden en zal deze gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Dit heeft betrekking op alle softwarepakketten die onder YouTeach VOF vallen.

Scholen maken steeds vaker gebruik van digitale leermiddelen. De docent krijgt de leerresultaten van een leerling in te zien. Het digitale leermiddel geeft dus inzage aan de leerkracht wat een leerling gedaan heeft en wat het resultaat daarvan is.

Wanneer YouTeach VOF persoonsgegevens (e-mailgegevens) verwerkt, hebben wij of de school een geldige grondslag nodig voor de verwerking van persoonsgegevens. In artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens staat een opsomming van alle mogelijke gronden die een gegevensverwerking rechtmatig maken.

Wanneer een digitaal leermiddel inzage geeft – ten behoeve van onderwijsdoeleinden – aan de docent wat een leerling gedaan heeft en wat het resultaat daarvan is, is er sprake van een gerechtvaardigd belang in de zin van de Wbp. Het gaat hier om situaties waarin leerlingen (in de klas) zelfstandig oefeningen doen binnen het leermiddel waarin de docent later inzage moet hebben. YouTeach VOF heeft daarmee een grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Het is voor een docent immers van belang om te kunnen zien wie welke opgaven heeft gemaakt en of een leerling het lesmateriaal onder de knie heeft.

Vastlegging en verwerking van gegevens
YouTeach VOF slaat enkel de schoolgegevens op die voor de afwikkeling van onze dienst noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan adresgegevens en voor bepaalde licentiemethoden noodzakelijke data zoals het aantal leerlingen waarop de licentie betrekking heeft.

YouTeach VOF bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door de school worden opgegeven. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Scholen kunnen de gegevens te allen tijde zelf inzien, wijzigen of verwijderen.

Alleen leerlingen zelf, leerkrachten en ouders (via de apps van YouTeach of DagelijksLeren) hebben directe toegang tot alleen de eigen gegevens.

Alle gegevens van YouTeach VOF worden fysiek opgeslagen in beveiligde computercentra op verschillende locaties in Nederland, die dienen als elkaars back-up.

Beveiliging van persoonsgegevens
YouTeach VOF maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.

Klikgedrag en bezoekgegevens
YouTeach VOF houdt algemene bezoekgegevens bij in een systeemlogboek. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden gebruikt voor statistische analyses. Gegevens worden geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik systeemlogboeken bij aanvallen
In geval van een DOS, DDOS of ander soort aanval op onze servers worden systeemlogboeken gebruikt om de bron van de aanval op te sporen. Komt de aanval vanuit een schoollocatie dan wordt dit samen met de ICT-afdeling van de betreffende school gedaan.

Gebruik van cookies
YouTeach VOF maakt bij het aanbieden van haar online programma’s gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit zijn geen tracking-cookies. Ze worden alleen binnen YouTeach VOF zelf gebruikt en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze software-applicaties.

Wijzigingen privacy verklaring
YouTeach VOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijk hier onder verwerkersovereenkomst